മുഖാമുഖം- നവകേരള നിർമിതിയുടെ പുത്തൻ ചുവടുവെയ്പ്

നവകേരള സദസ്സിൽ ഉയർന്നു വന്ന ആശയങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും സംബന്ധിച്ച് വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുമായി തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിതുറന്ന് നവകേരള കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾ എന്ന പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഖാമുഖം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ജനകീയ സംവാദങ്ങളും മുഖാമുഖ ചർച്ചകളും തുടരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ, യുവജനങ്ങൾ, മഹിളകൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, ആദിവാസികൾ, ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ, പെൻഷൻകാർ / വയോജനങ്ങൾ, തൊഴിൽമേഖലയിലുള്ളവർ, കാർഷിക മേഖലയിലുള്ളവർ, റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നവരുമായി പ്രത്യേകമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഖാമുഖം നടത്തും.

2024 ഫെബ്രുവരി 18 മുതൽ മാർച്ച് 3 വരെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി നടക്കുന്ന മുഖാമുഖം ഓരോ മേഖലയിലും അനിവാര്യമായ നവകേരള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വിശദമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പരിപാടിയിൽ അമ്പത് പേർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.മറ്റുള്ളവർക്ക് തൽസമയം ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി നൽകാം. പരിപാടിയിൽ മന്ത്രിമാരും ജില്ലയിലെ എംഎൽഎമാരും പങ്കെടുക്കും.

വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള മുഖാമുഖത്തിൽ എല്ലാ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കോളേജുകളിൽ നിന്നും ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾ ഭാഗമാകും. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നടപ്പാക്കേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങളും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകും. അക്കാദമിക് രംഗത്തും പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തും കല, സാംസ്കാരിക, സിനിമാ രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവജനങ്ങൾ മുഖാമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. യുവജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ചർച്ചകൾക്ക് വിഷയമാകും. യുവജനക്ഷേമത്തിലും തൊഴിൽ മേഖലയിലും കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെ കൂടുതൽ മികവിലേയ്ക്കുയർത്താൻ വേണ്ട ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഉള്ള അവസരം ഒരുങ്ങും.

വനിതകളുമായുള്ള മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജില്ലാ, ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ വനിതാ പ്രസിഡൻറുമാർ, കുടുംബശ്രീ, ആശാപ്രവർത്തകർ, അങ്കണവാടി, സാന്ത്വനപരിചരണം, വനിതാ കർഷകർ, വനിതാ അഭിഭാഷകർ, ഐടി, മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉള്ളവർ പങ്കെടുക്കും. വനിതാക്ഷേമവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ മികവിലേയ്ക്കുയർത്താനുള്ള ആശയങ്ങൾ ഈ മുഖാമുഖ വേദിയിൽ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടും.

ആദിവാസി ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾ, ഭിന്നശേഷി, വയോജന പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുമായുള്ള മുഖാമുഖ പരിപാടിയിൽ അതാത് മേഖലകളിലുണ്ടാകേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുമായുള്ള മുഖാമുഖത്തിൽ സംഗീത, നാടക, ലളിതകല, സാഹിത്യ, കലാമണ്ഡലം, സിനിമ, നാടൻകല എന്നീ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുക്കും. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മതമൈത്രിയ്ക്കും സാഹോദര്യത്തിനും ശാസ്ത്രബോധത്തിനും മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന രീതിയിൽ സാംസ്കാരിക മേഖലയെ പരിപോഷിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും കലാകാരന്മാരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള ആശയങ്ങളുമെല്ലാം സംവാദത്തിൻറെ ഭാഗമാകും.

കാർഷികമേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളുമായുള്ള മുഖാമുഖം പുനരുജ്ജീവന മാർഗങ്ങൾ ആരായും. കാർഷിക മേഖലയുടെ അഭിവൃദ്ധിയും കർഷകരുടേയും കർഷകത്തൊഴിലാളികളുടേയും ക്ഷേമവും ചർച്ചയുടെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ആകും. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളുമായി ആധുനിക തൊഴിൽ മേഖലയിലേയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവത്വത്തെ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്താൻ കഴിയുന്ന ആശയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. വിവിധ മേഖലകളിലെ വെല്ലുവിളികളും പ്രശ്നങ്ങളും ആഴത്തിൽ മനസിലാക്കുന്നതിനും അതിനുതകുന്ന പദ്ധതി നയരൂപീകരണം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയായി ഈ മുഖാമുഖങ്ങൾ മാറും.

മുഖാമുഖം സമയക്രമം ചുവടെ

ഫെബ്രുവരി

18 ഞായർ കോഴിക്കോട് , വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള സംവാദം

20 ചൊവ്വ – തിരുവനന്തപുരം, യുവജനങ്ങളുമായുള്ള സംവാദം

22 വ്യാഴം – എറണാകുളം, മഹിളകളുമായുള്ള സംവാദം

24 ശനി – കണ്ണൂർ ആദിവാസികളും ദളിത് വിഭാഗങ്ങളുമായുള്ള സംവാദം

25 ഞായർ – തൃശൂർ സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തകരുമായുള്ള സംവാദം

26. തിങ്കൾ – തിരുവനന്തപുരം ഭിന്നശേഷിക്കാരുമായുള്ള സംവാദം

27. ചൊവ്വ – തിരുവനന്തപുരം, സീനിയർ സിറ്റിസൺസുമായുള്ള സംവാദം

29 വ്യാഴം – കൊല്ലം തൊഴിൽമേഖലയിലുള്ളവരുമായുള്ള സംവാദം

മാർച്ച്

02 ശനി – ആലപ്പുഴ കാർഷികമേഖലയിലുള്ളവരുമായുള്ള സംവാദം

03. ഞായർ – എറണാകുളം റസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളുമായുള്ള സംവാദം