ശബരിമല തീർത്ഥാടനം: അടിയന്തര വൈദ്യ സഹായത്തിന് 108ന്റെ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റുകൾ

ശബരിമല തീർത്ഥാടനം: അടിയന്തര വൈദ്യ സഹായത്തിന് 108ന്റെ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റുകൾ ശബരിമല തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീർത്ഥാടകർക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യ സഹായം ഒരുക്കാൻ കനിവ് 108ന്റെ […]

79 posts have been created for 6 nursing colleges

6 നഴ്‌സിംഗ് കോളേജുകൾക്ക് 79 തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചു

6 നഴ്‌സിംഗ് കോളേജുകൾക്ക് 79 തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ മേഖലയിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച 6 നഴ്‌സിംഗ് കോളേജുകൾക്കായി 79 തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം അനുമതി നൽകി. […]

The services of social workers will also be made available in hospitals It will be extended to all medical colleges in a phased manner

ആശുപത്രികളിൽ ഇനി സോഷ്യൽ വർക്കർമാരുടെ സേവനവും ലഭ്യമാക്കും

ആശുപത്രികളിൽ ഇനി സോഷ്യൽ വർക്കർമാരുടെ സേവനവും ലഭ്യമാക്കും ഘട്ടംഘട്ടമായി എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും വ്യാപിപ്പിക്കും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സോഷ്യൽ വർക്കർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കും. എം.എസ്.ഡബ്ല്യു./ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ബിരുദമുള്ളവരുടെ […]

Ernakulam Medical College: 10 crore development projects sanctioned

എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജ്: 10 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി

എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജ്: 10 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആദ്യമായി എൻഡോബ്രോങ്കിയൽ അൾട്രാസൗണ്ട് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 10 […]

Matruyanam scheme by September in all government hospitals where deliveries take place

പ്രസവം നടക്കുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും സെപ്റ്റംബറോടെ മാതൃയാനം പദ്ധതി

പ്രസവം നടക്കുന്ന എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും സെപ്റ്റംബറോടെ മാതൃയാനം പദ്ധതി *പ്രസവശേഷം അമ്മയേയും കുഞ്ഞിനേയും വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന പദ്ധതി എസ്.എ.ടി.യിലും   പ്രസവശേഷം അമ്മയേയും കുഞ്ഞിനേയും സൗജന്യമായി വാഹനത്തിൽ […]

Special inspection to ensure quality of food items during Onam

ഓണക്കാലത്ത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക പരിശോധന

ഓണക്കാലത്ത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക പരിശോധന ഓണക്കാല പരിശോധനകൾക്കായി പ്രത്യേക സ്‌ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചു ഓണക്കാലത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരവും, സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ […]

Mission Indradhanush Campaign 5.0 is another important campaign in the state

മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് തീവ്രയജ്ഞം 5.0 സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന കാമ്പയിൻ

മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് തീവ്രയജ്ഞം 5.0 സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന കാമ്പയിൻ സംസ്ഥാനത്ത് മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് തീവ്രയജ്ഞം 5.0 എന്ന വാക്‌സിൻ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ വാക്‌സിൻ […]

First Queer Friendly Hospital Initiative in India

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ക്വിയർ ഫ്രണ്ട്‌ലി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ക്വിയർ ഫ്രണ്ട്‌ലി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ക്വിയർ ഫ്രണ്ട്‌ലി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവുമായി (Queer Friendly Hospital Initiative) ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ട്രാൻസ്‌ജൻഡർ, ക്വിയർ വ്യക്തികളുടെ […]

Indradhanush 5.0 to ensure complete immunity for children and pregnant women

കുട്ടികൾക്കും ഗർഭിണികൾക്കും സമ്പൂർണ രോഗപ്രതിരോധം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇന്ദ്രധനുഷ് 5.0

കുട്ടികൾക്കും ഗർഭിണികൾക്കും സമ്പൂർണ രോഗപ്രതിരോധം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇന്ദ്രധനുഷ് 5.0 സംസ്ഥാനത്തെ 5 വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെയും ഗർഭിണികളുടെയും പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇന്ദ്രധനുഷ് 5.0. ആഗസ്റ്റ് […]

Mobile medical teams on land and water in Kuttanad

കുട്ടനാട്ടിൽ കരയിലും വെള്ളത്തിലും മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ ടീമുകൾ

കുട്ടനാട്ടിൽ കരയിലും വെള്ളത്തിലും മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ ടീമുകൾ *24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാട്ടർ ആംബുലൻസ് ആലപ്പുഴ കുട്ടനാടൻ മേഖലയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യം നേരിടുന്നതിനായി […]